GIỚI THIỆU CÔNG TY

Dinovative là công ty tư vấn công nghệ và nhà phát triển các giải pháp kỹ thuật số. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm 3 hạng mục chính: Tư vấn công nghệ, Thiết kế và Phát triển, bao gồm toàn bộ quá trình từ khi lên ý tưởng đến khi ra mắt sản phẩm. Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi là sử dụng cả quan điểm kinh doanh và công nghệ để thêm giá trị thực cho công việc của chúng tôi.

THÔNG TIN CÔNG TY

11 D1, Tan Hung ward, Dist. 7

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ