DISƠN

https://oda.vn/

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Our project - ODA.VN is a B2B F&B platform which can transform HORECA procurement process into a more cost-saving, efficient and meaningful one.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

2 Nguyễn Khắc Viện, Tân Phú, quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội