doanh nghiệp tư nhân dịch vụ vạn an

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Doanh Nghiệp tư nhân vạn an:

1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

2Vận tải hành khách đường bộ khác

3Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày(Chính)

6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

8Dịch vụ ăn uống khác

9Dịch vụ phục vụ đồ uống

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

45 hồ ba mẫu, trung phụng, đống đa, hà nôi

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội