Docosan Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Docosan Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Docosan Vietnam

Docosan là nền tảng kết nối bệnh nhân - bác sĩ khắp Việt Nam. Nền tảng của chúng tôi cung cấp công cụ để quản lý bệnh nhân, mở rộng mạng lưới khách hàng và cập nhật thông tin cho các phòng khám; cũng như so sánh dịch vụ, đặt lịch trực tuyến 24/7, và quản lý dữ liệu sức khỏe miễn phí cho bệnh nhân.

-------------------

Docosan is a tech startup on a mission to improve healthcare for Vietnamese people. We develop software to make it easy for patients to access the best quality healthcare & doctors to grow their businesses. For more information, please contact us via email and phone number provided.

Docosan Vietnam Tuyển dụng