GIỚI THIỆU CÔNG TY

Phát triển nguồn khách hàng, tìm kiếm khách hàng đầu tư mới

Hỗ trợ, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại của công ty

Hướng dẫn, tư vấn thông tin về thị trường tới khách hàng.

Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin tài chính đầu tư theo hướng dẫn để Hỗ trợ thường xuyên, hiệu quả các nhu cầu của khách hàng.

THÔNG TIN CÔNG TY

466 Nguyên Hữu Thọ, Đà Nẵng

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ