Dominic Marketing chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Dominic Marketing, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Dominic Marketing

Phát triển nguồn khách hàng, tìm kiếm khách hàng đầu tư mới

Hỗ trợ, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại của công ty

Hướng dẫn, tư vấn thông tin về thị trường tới khách hàng.

Cập nhật quy định, kiến thức, thông tin tài chính đầu tư theo hướng dẫn để Hỗ trợ thường xuyên, hiệu quả các nhu cầu của khách hàng.