DXC Technology Vietnam

https://dxc.com/vn/en

1000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

DXC Technology is a proud "Fortune 500 best place to work around the world" software development company based in USA. We pride ourselves on delviering the best IT solutions for our customers in many parts of the world. DXC Technology Vietnam is the Vietnamese branch of DXC Technology.

Tuyển dụng

Còn 56 ngày để ứng tuyển

Địa chỉ công ty

364 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội