Eco Invest Group

https://ecoinvestgroup.vn

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

ECO là viết tắt của Economic – Competitive – Opportunity. Logo các hình mũi tên hướng lên trên hàm chứa thông điệp: Doanh nghiệp sẽ phát triển theo cấp số nhân nếu lựa chọn ECO Group cùng đồng hành trên chặng đường phát triển. 
ECO Group phát triển dựa trên giá trị cốt lõi bao gồm:

> Cải tiến: ECO Group sẵn sàng tiếp thu và đổi mới liên tục để phù hợp với thời cuộc> Tôn trọng: Chúng tôi luôn tôn trọng và tiếp thu ý kiến của Đối tác và Quý khách hàng để ngày một hoàn thiện hơn

> Trách nhiệm: Đảm bảo lợi ích và quyền lợi của Đối tác và Quý khách hàng

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Thanh Xuân - Hà Nội,

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội