Eco Invest Group chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Eco Invest Group, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Eco Invest Group

ECO là viết tắt của Economic – Competitive – Opportunity. Logo các hình mũi tên hướng lên trên hàm chứa thông điệp: Doanh nghiệp sẽ phát triển theo cấp số nhân nếu lựa chọn ECO Group cùng đồng hành trên chặng đường phát triển. 
ECO Group phát triển dựa trên giá trị cốt lõi bao gồm:

> Cải tiến: ECO Group sẵn sàng tiếp thu và đổi mới liên tục để phù hợp với thời cuộc> Tôn trọng: Chúng tôi luôn tôn trọng và tiếp thu ý kiến của Đối tác và Quý khách hàng để ngày một hoàn thiện hơn

> Trách nhiệm: Đảm bảo lợi ích và quyền lợi của Đối tác và Quý khách hàng

Eco Invest Group Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh

31/12/2020
Hà Nội
Toàn thời gian