eComPic chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của eComPic, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu eComPic

We provide product image editing, retouching, analytics, and workflow optimization services to leading online retailers and photographers.
Use eComPic to:
- Virtually automate product image editing and retouching
- Get product images edited and retouched over night
- Reduce internal image editing costs
- Drastically improve your post-production workflow