Econ Edu Group (EEG)

https://www.thinkeconomic.com

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

EEG Research Lab là một startup mới trong lĩnh vực edtech (giáo dục công nghệ) theo định hướng nghiên cứu tài chính và khoa học. Doanh nghiệp đang gấp rút xây dựng ý tưởng để tiến hành các vòng gọi vốn với các quỹ private về giáo dục và tìm kiếm các mô hình giảng dạy mới.  EEG đang tiếp cận tới thị trường giáo dục và tài chính đang phát triển mạnh ở châu Á và các khách hàng lớn là các trường đại học về kinh tế, các cộng đồng học sinh CFA/ACCA/CPA/CIMA.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Quận 1, TPHCM, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội