Elink Language Gate

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Chương Trình Xây Dựng Theo Chuẩn CEFR
ELINK Việt Nam là học viện ngôn ngữ tổ chức giảng dạy chương trình tiếng Anh quốc tế theo khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu CEFR

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

11/167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội