GIỚI THIỆU CÔNG TY

EQuest Group là một tổ chức giáo dục tư nhân tại Việt Nam bao gồm 16 đơn vị thành viên trong 4 khối hoạt động chính là:

- Khối Giáo dục phổ thông (K12);

- Khối Đại học - Cao đẳng và dạy nghề;

- Khối Đào tạo Anh ngữ;

- Khối Công nghệ giáo dục (edtech).

EQuest cũng có các trường thành viên đào tạo từ mẫu giáo, tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học... đến cao đẳng, đại học và kết nối du học ra quốc tế. Tính đến tháng 7/2020.

EQuest Group có 25 cơ sở giáo dục ở Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh; có 215 khoá học các loại, 2.500 giảng viên và cán bộ, nhân viên; 80.000 học sinh, sinh viên học trong hệ thống.

THÔNG TIN CÔNG TY

125/20 Hòa Hưng Phường 12 Quận 10

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ