GIỚI THIỆU CÔNG TY

Giới thiệu về công ty

1.Hãy để Face Line Spa&Clinic chịu trách nhiệm cho vẻ đẹp của bạn

2.Trải nghiệm dịch vụ và sản phẩm được sử dụng tại các bệnh viện Hàn Quốc

Thông tin tuyển dụng

1.Ai cũng có thể làm được sau khi được đào tạo cơ bản

2.Thu nhập cao trong thời gian ngắn là có thật

3.Có thể trở thành nhân viên chính thức sau khi đánh giá cuối tháng

4.Thời gian làm việc tự do, linh hoạt


THÔNG TIN CÔNG TY

185 vo van tan

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ