F'enhance chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của F'enhance, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu F'enhance

F’enhance is a global network of workspaces where people can access a community of worldwide entrepreneurs to enhance their companies together. Beyond the workplaces, we convert the spaces into dynamic, wow-experienced environments with a professional business style.

We believe it’s a great way to help founders propel their business, and even help each other. We all can look forward to another working day if we can meet business people who share similar life values.