Fico TPBank

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Một trong những ưu điểm về mảng cho vay là chính ngân hàng này thành lập riêng một trung tâm tín dụng mà nơi đó chỉ áp dụng duy nhất chương trình cho vay tiền mặt không cần thế chấp tài sản.

Vậy, Fico TPBank chính là trung tâm cho vay theo 2 sản phẩm mở rộng chính, đó là vay theo lương và vay không cần chứng minh thu nhập, chẳng hạn như vay theo hoá đơn, điện, internet, cap chẳng hạn.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

N02 T1 Khu ngoại giao đoàn

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội