FP KT

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công Ty sản xuất hang may mặc thuộc KCN phước đông

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

KCN Phước Đông

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội