GIỚI THIỆU CÔNG TY

Được thành lập vào năm 2017, FinVoyage Perpetual Limited là một công ty cổ phần với các doanh nghiệp chủ yếu là công nghệ và tài chính. Tập đoàn này có tham vọng niêm yết trên NASDAQ vào năm 2025 khi đạt mức 5 tỷ trong định giá.

TUYỂN DỤNG

2

THÔNG TIN CÔNG TY

Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ