FVP HOLDINGS

https://fvptrade.com/

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Được thành lập vào năm 2017, FinVoyage Perpetual Limited là một công ty cổ phần với các doanh nghiệp chủ yếu là công nghệ và tài chính. Tập đoàn này có tham vọng niêm yết trên NASDAQ vào năm 2025 khi đạt mức 5 tỷ trong định giá.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội