GIỚI THIỆU CÔNG TY

Gentle Onion là một chuỗi nhà hàng tại Hàn Quốc.  Công ty mở chi nhánh nhà hàng hoạt động tại Việt Nam trong năm 2018. 

THÔNG TIN CÔNG TY

Nguyễn Bính, Quận 7, TP. HCM

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ