Giải pháp NTT Việt nam

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Phân phối hàng hóa tiêu dùng

- Độc quyền phân phối sản phẩm của các Hãng từ Hà quốc như Hassem...

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

P09-02, Tòa nhà D2 Giảng võ, phố Giảng võ, Hà nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội