Global Care

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

  Global Care - là một tổ chức phi chính phủ nhân đạo về giáo dục và y tế của Hàn Quốc tại Việt Nam được thành lập nhằm mục đích tối đa hóa hiệu quả của các chương trình viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc cho các nước đang phát triển thông qua việc cung cấp tình nguyện viên, giáo dục, y tế, cấp nước sạch và hỗ trợ trẻ em nghèo. 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

404, CC MHDI, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Tp. HN

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội