Global Care chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Global Care, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Global Care

  Global Care - là một tổ chức phi chính phủ nhân đạo về giáo dục và y tế của Hàn Quốc tại Việt Nam được thành lập nhằm mục đích tối đa hóa hiệu quả của các chương trình viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc cho các nước đang phát triển thông qua việc cung cấp tình nguyện viên, giáo dục, y tế, cấp nước sạch và hỗ trợ trẻ em nghèo.