Grant Thornton (Vietnam) Limited

http://www.grantthornton.com.vn/

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Grant Thornton (Vietnam) Limited is an independent member firm of Grant Thornton International. We are a leading professional services organisation in Vietnam providing Audit, Tax, Advisory and Outsourcing services. We have a professional team of 15 partners and more than 230 professional staffs in offices located in Hanoi and Ho Chi Minh City.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

18th Floor, Hoa Binh International Office Building, 106 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội