Grant Thornton (Vietnam) Limited

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Grant Thornton (Vietnam) Limited chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Grant Thornton (Vietnam) Limited, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Grant Thornton (Vietnam) Limited

Grant Thornton (Vietnam) Limited is an independent member firm of Grant Thornton International. We are a leading professional services organisation in Vietnam providing Audit, Tax, Advisory and Outsourcing services. We have a professional team of 15 partners and more than 230 professional staffs in offices located in Hanoi and Ho Chi Minh City.