Hanlee London LTD

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Hanlee London Ltd is an active company incorporated on 17 June 2019 with the registered office located in . Hanlee London Ltd has been running for 1 year 10 months. There is currently 1 active director and 1 active secretary according to the latest confirmation statement submitted on 16th June 2020.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Hoàn Kiếm - Hà Nọi

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội