Hanlee London LTD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hanlee London LTD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hanlee London LTD

Hanlee London Ltd is an active company incorporated on 17 June 2019 with the registered office located in . Hanlee London Ltd has been running for 1 year 10 months. There is currently 1 active director and 1 active secretary according to the latest confirmation statement submitted on 16th June 2020.

Hanlee London LTD Tuyển dụng

Nhân Viên Marketing

16/05/2021
Hà Nội
Toàn thời gian