Helium App

http://www.helium-app.com

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Helium là một trong những ứng dụng đi đầu trong xu hướng gamified và adaptive edtech, nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho gần 1 tỷ người dùng.

Đặc điểm của Helium là:

- Tạo thêm động lực học nhờ gamification và giao diện đẹp

- Cá nhân hoá giáo án theo trình độ và lịch sử của người học nhờ machine learning

- Tiết kiệm và tối ưu hoá thời gian học nhờ các tính năng thông minh

- Giúp người học cải thiện khả năng nhanh chóng nhờ nguồn tài liệu từ bản địa


Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Hà Nội, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội