Helium App chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Helium App, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Helium App

Helium là một trong những ứng dụng đi đầu trong xu hướng gamified và adaptive edtech, nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho gần 1 tỷ người dùng.

Đặc điểm của Helium là:

- Tạo thêm động lực học nhờ gamification và giao diện đẹp

- Cá nhân hoá giáo án theo trình độ và lịch sử của người học nhờ machine learning

- Tiết kiệm và tối ưu hoá thời gian học nhờ các tính năng thông minh

- Giúp người học cải thiện khả năng nhanh chóng nhờ nguồn tài liệu từ bản địa