Hitech Co.,Ltd chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hitech Co.,Ltd, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hitech Co.,Ltd

Our technicians were certificated to use rope access and have many years & highly experience. We may conduct inspection the structural of jacket, vessel, welding by NDT Testing and any mechanical work. We will finish it safely disregard quality aspect. Other, we have experiences about Electrical and Instrument Inspection, External Tank and Vessel Inspection.