HMSP INTERNATIONAL (VIETNAM)

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

International print manufacturing, global trade, branding, web design and marketing company looking for talented members to join the Vietnamese company.

We currently have offices in UK, Australia, Hong Kong, China and Vietnam and employ over 100 staff globally. We are also setting up new office in USA.

Grow with the new company in Vietnam and have the opportunity to visit Europe, Australia, Hong Kong and USA. 

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

8 Hoàng Minh Giám

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội