GIỚI THIỆU CÔNG TY

1 tập thể đoàn kết và làm việc chăm chỉ !

TUYỂN DỤNG

1

ĐÁNH GIÁ

100%
Sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè

Đánh giá chung:

5.0

THÔNG TIN CÔNG TY

LV11-12 Sun Premier Village shophouse, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ