Hoàng Oanh

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

- Bán hàng tại chỗ cho khách hàng.

- Hỗ trợ bán hàng tại chỗ cho khách hàng.

- Phân phối sản phẩm mới cho khách hàng.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Khối Thanh Chiếm, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội