Hospitality Marketing Concepts

Www.hmcloyalty.com

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Hospitality Marketing Concepts (HMC) has a singular focus: being the world’s leading provider of premium loyalty programs to over 1,250 hotels worldwide. For nearly 30 years, we have concentrated on partnering with some of the world’s best hotels and increasing their business by creating databases of loyal local and global customers.

"Chúng tôi có một sứ mệnh duy nhất mà chúng tôi cần tập trung : Đó là trở thành nhà cung cấp các chương trình khách hàng thân thiết cao cấp hàng đầu cho hơn 1.250 khách sạn trên toàn thế giới. Trong gần 30 năm, chúng tôi đã tập trung vào việc hợp tác với những khách sạn tốt nhất thế giới và tăng cường hoạt động kinh doanh của họ bằng cách tạo cơ sở dữ liệu khách hàng trung thành trong nước và trên toàn thế giới.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

36 Bùi Thị Xuân phường Bến Thành Q.1 TP. HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội