Hospitality Marketing Concepts

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Hospitality Marketing Concepts chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hospitality Marketing Concepts, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hospitality Marketing Concepts

Hospitality Marketing Concepts (HMC) has a singular focus: being the world’s leading provider of premium loyalty programs to over 1,250 hotels worldwide. For nearly 30 years, we have concentrated on partnering with some of the world’s best hotels and increasing their business by creating databases of loyal local and global customers.

"Chúng tôi có một sứ mệnh duy nhất mà chúng tôi cần tập trung : Đó là trở thành nhà cung cấp các chương trình khách hàng thân thiết cao cấp hàng đầu cho hơn 1.250 khách sạn trên toàn thế giới. Trong gần 30 năm, chúng tôi đã tập trung vào việc hợp tác với những khách sạn tốt nhất thế giới và tăng cường hoạt động kinh doanh của họ bằng cách tạo cơ sở dữ liệu khách hàng trung thành trong nước và trên toàn thế giới.

Hospitality Marketing Concepts Tuyển dụng