Hotshoes Việt Nam

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Là một công ty Agency của Malay. Có mặt tại 03 nước gồm: malay, Vietnam, Cambodia.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

85 NGUYEN HUU CAU

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội