IBVietnam Academy

Giới thiệu công ty

IBVietnam Academy là đơn vị đào tạo và tư vấn Quan hệ nhà đầu tư và Quản trị công ty. / A boutique Investor Relations & Corporate Governance Training and Advisory.

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội