IdeaCorp

25-99 nhân viên

Giới thiệu công ty

Business lines: Hi-Tech, HR strategy, MKT, E-Ecommerces, logistics, Fintech, Hospitality...

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tòa nhà Center Landmark 81, Bính Thạnh, HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội