IdeaCorp chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của IdeaCorp, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu IdeaCorp

Business lines: Hi-Tech, HR strategy, MKT, E-Ecommerces, logistics, Fintech, Hospitality...

IdeaCorp Tuyển dụng

Business Development Manager

31/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Software Developer - Fresher

31/12/2020
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

iOS Developer

30/12/2020
Hà Nội
Toàn thời gian