GIỚI THIỆU CÔNG TY

Xuất phát từ những người hoạt động lâu năm trong ngành giáo dục, bản thân cũng là cha mẹ của những đứa trẻ sinh ra trong kỷ nguyên của toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ, chúng tôi - những người sáng lập IGE - hiểu được rằng, con cái chúng ta đang đứng trước những cơ hội và thách thức của thời kỳ mới, khi mà ranh giới giữa các quốc gia đã dần xóa nhòa, công nghệ, máy móc lên ngôi, thay thế dần con người. Thị trường lao động đứng trước một bước chuyển đổi quan trọng, cả về chuyên môn, kỹ thuật, lẫn những lọc chọn sinh tồn.

THÔNG TIN CÔNG TY

Ngo 135 ngach 31 so 18 Doi Can, Ba Đình, Hà Nội

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ