INDUSTRIAL COFFEE

10-24 nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty kinh doanh lĩnh vực ăn uống

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

8G LÂM VĂN BỀN, PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY, QUẬN 7, TP.HCM

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội