Innaway, Inc. chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Innaway, Inc., bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Innaway, Inc.

Innaway Inc. is a startup in travel tech based in Hanoi, even though we're incorporated as a Delaware C Corp. Founded by a Nigerian and a South Vietnamese, we have a diverse company culture though we're tiny at the moment. We're set to be a super fast and simple booking platform of handpicked boutique & style hotel for midrange travelers. Our vision is to be a global platform that disrupts the OTA industry with the current duopoly of Priceline & Expedia. We're looking for talent to grow and share this life journey with us (somebody we hang out with and party with too).