JellyFishHr chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của JellyFishHr, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu JellyFishHr

Sau nhiều năm hoạt động, chúng tôi vượt qua những ranh giới quốc gia, mang đến cho các bạn những cơ hội “học tập” và “hướng nghiệp”. Jellyfish thông qua sứ mệnh giới thiệu du học sinh qua Nhật, chúng tôi cung ứng những cơ hội về giáo dục. Cũng như thế Jellyfish HR thông qua sứ mệnh giới thiệu nhân sự, chúng tôi cung ứng những cơ hội về nghề nghiệp