Jinformation

http://jinformation.net

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Jinformation Australia / Jinformation Vietnam

The headquarter is located in Sydney, and the other is in Hanoi for software development. An Australian Software development company which provides software and consulting in Australia. 25 years experience in Software development industry.

We are working for the customers in the telecommunication and financial industries

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Tầng 14, Toà Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội