Jinformation chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Jinformation, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Jinformation

Jinformation Australia / Jinformation Vietnam

The headquarter is located in Sydney, and the other is in Hanoi for software development. An Australian Software development company which provides software and consulting in Australia. 25 years experience in Software development industry.

We are working for the customers in the telecommunication and financial industries