GIỚI THIỆU CÔNG TY

Jinyue Technology Co., Ltd. là nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Sản phẩm cốt lõi của Jinyue Technology Co., Ltd. là tài chính tiêu dùng trực tuyến, chủ yếu cung cấp các dịch vụ cho vay tiền, thúc đẩy phát triển tài chính ở Việt Nam và giúp người Việt Nam cải thiện chất lượng cuộc sống.

Website công ty: http://www.adyun.com/

Công ty chúng tôi đang cần tuyển các vị trí sau:

THÔNG TIN CÔNG TY

Villa 229- F18 (Khu dân cư Sông Giồng), phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ