Just - In - Time Solutions Company

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Just - In - Time Solutions Company chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Just - In - Time Solutions Company, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Just - In - Time Solutions Company

About Our Company

Just - In - Time Solutions Company

• Add: 3rd floor, Sunrise City - North Towers, 27 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

• Contact person: Ms. Hà Mỹ Linh

• Email: hr@jits.vn

• Skype: livight

Just-In-Time Solutions (JITS) was founded in 2008 and has head office in Ho Chi Minh City, Vietnam. JITS has a broad customer base in Southeast Asia area with about ninety five per cent of its revenue derived from the international market. JITS is a regional leader in providing and implementing financial technology solutions. We operate internationally through our offices and contact points in Ho Chi Minh City, Hanoi, Vientiane, Phnom Penh, and Yangon.

We design, develop, implement and support financial software using integrated and state-of-the-art technology.

JITS products

• Optimal 9 core banking system/ Financial leasing system

• CIS: cash interface system

• Flex Report

• Max HUB System

• Bank-link System

• E-Banking: ATM, Internet, Mobile, Phone, SMS Banking