GIỚI THIỆU CÔNG TY

Một mạng lưới các cá nhân cùng khám phá, kết nối và gặp gỡ trên cơ sở 1 kèm 1 để tìm hiểu và chia sẻ các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm.

THÔNG TIN CÔNG TY

T1-A01.01 M-one Apartment, 35/12 Be Van Cam street, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ