Kalpha

https://kalpha.io/vn

1-9 nhân viên

Giới thiệu công ty

Một mạng lưới các cá nhân cùng khám phá, kết nối và gặp gỡ trên cơ sở 1 kèm 1 để tìm hiểu và chia sẻ các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm.

Tuyển dụng

Địa chỉ công ty

T1-A01.01 M-one Apartment, 35/12 Be Van Cam street, Tan Kieng Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội