KMS Technology chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của KMS Technology, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu KMS Technology

KMS Technology was founded by a team of information technology veterans in the United States and Vietnam with a vision of building an agile, innovative and efficient organization that increases our client’s shareholder value. The KMS leadership team is leveraging their experience in running both venture backed and public technology companies with operations across multiple continents to build the optimal company. You could find further information on KMS at: http://www.kms-technology.com/