GIỚI THIỆU CÔNG TY

KOK Markets chuyên về dịch vụ giao dịch Tài Chính., xuất thân từ Công ty Tài Chính Đa Quốc Gia có trụ sở tại Dubai, kinh doanh đa ngành từ Tài Chính, Bất Động Sản, Nhà hàng, Khách sạn, Casino,...

Với mục tiêu mở rộng thị trường Đông Nam Á. Công ty cần tuyển dụng nhiều vị trí cho văn phòng tại HCM và tại Dubai.

TUYỂN DỤNG

1

THÔNG TIN CÔNG TY

HCM, VN

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ