GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Long Link Việt Nam là đơn vị phát triển, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án ngành dịch vụ hiếu khách. Chúng tôi nỗ lực góp phần quảng bá Việt Nam ra với thế giới bằng nét đẹp đa dạng của nền văn hóa Việt, thông qua các hình thức tương tác, trải nghiệm thực tế.

LLV tìm kiếm các dự án tiềm năng phù hợp với mục tiêu của mình và cùng liên kết, hợp tác với sự quản lý, điều hành của LLV để đảm bảo sự thành công cho mỗi dự án.

Thông qua mô hình họat động của mình, Long Link Việt Nam chung tay gìn giữ, bảo tồn những giá trị truyền thống và tinh hoa văn hóa Việt. 

THÔNG TIN CÔNG TY

số 1, ngõ 59 Quốc Tử Giám

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ